Stacionet televizive kombëtare dhe gazetat rregullisht do të raportojnë mbi ngjarjen dhe partnerët e projektit do të përmenden në secilën intervistë. Veç kësaj, do të jenë edhe:

TVShpalljet : 7 ditë të reklamimit, 30 sekondatë gjatë, dy herë në ditë në njërën nga stacionet kombëtare televizivee cila poashtu transmetohet në satelit.

 Radio Shpalljet: 7 ditë të reklamimit në radio, 60 sekonda të gjatë, 6 herë në ditë në radio më të popullarizuar dhe më të ndëgjuar në Kosovë.

 Gazetat: 7 ditë të reklamimit në gazeta, gjysëm faqe me ngjyra

 Panot Reklamuese: Gjatë turneut rreth fushës së basketbollit në madhësinë prej 60 x 120 cm. (në tërë Kosovën)

 Posters B2: 3,000 copë në ngjyra (në tërë Kosovën)

 Fletushkat A4: 20,000 copë në ngjyra (në tërë Kosovën)

 Fanellat: 3,000 copë në ngjyra (në tërë Kosovën)të cilat mbajnë llogot e partnerëve të projekti. 

 Ofertat speciale: Gjatë turneut, organizatori ofron mundësinë speciale për të promovuar she shpallur produktet apo shërbimet tuaja nëpërmjet të kontaktit të drejtpërdrejt me audiencë (blerësit potencial)

Ekstrat e kësaj oferte

do të jenë prezenca juaj gjatë xhirimit të lojërave finale, të cilat do të mbahen këtë vit. Kjo do të ndikoj në praninë e juaj promovuese dhe do të jetë përfitim shtesë për kompaninë tuaj.

Ne besojmë se kjo është mënyra më e mirë e promovimit të prodhimeve/ shërbimeve tuaja në fillim të sezonit të verës, gjatë dy muajve sa zgjasin turnetë, dhe atë nëpër tërë Kosovën.