Në vitin 2005, pas ftesë së Federatës së Basketbollit të Kosovës (FBK), “Streetball Kosova®” Shoqata e Streetballit të Kosovës është bërë një nga asociacionet e saj me qëllim të ndihmoj në promovimin e mëtutjeshëm të basketbollit në Kosovë. Projekti do të implementohet nga “Streetball Kosova®” Shoqata e Streetballit të Kosovës anëtare e FBK-s në bashkëpunim me institucionet publike si:

  • Ministria e Rinisë, Kulturës dhe Sportit
  • Asociacioni i Komunave të Kosovës– demonstron dedikimin e komunës në shërbimet për qytetarë;
  • Komiteti Olimpik i Kosovës
  • Federata e Basketbollit e Kosovës
  • OJQ HandiKos si njëra nga OJQ që operon në domenin e nevojave speciale në Kosovë do të kontribuoj me identifikimin e 32 personave të cilët do të garojnë në handibasketball;
  • RTV 21 – duke përfshirë këtu televizionin dhe radion do të jenë përgjegjëse për mbulimin medial të ngjarjes si dhe shpalljen e saj